Livanjska zajednica Frankfurt e.v.

…uvijek ću pitati za tebe, čitati o tebi, pričati o tebi ali i posjećivati koliko budem mogao. A ti grade moj, čuvaj mi se….

kontakt

e-mail

info@livanjskazajednica.de

bankovni račun

Kultur- u. Heimatverein Livno Frankfurt

Banka: Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE73 5005 0201 0200 6120 93

BIC: HELADEF1822

telefon

0176-31447721

adresa

Livanjska zajednica Frankfurt e.V.

Schwanheimer Str. 51
60528 Frankfurt am Main

QR kod za donacije

© www.livanjskazajednica.de/. All rights reserved
Video copyright by Youtube

hr