Livanjska zajednica Frankfurt e.v.

…uvijek ću pitati za tebe, čitati o tebi, pričati o tebi ali i posjećivati koliko budem mogao. A ti grade moj, čuvaj mi se….

O nama

Udruga Livanjska zajednica Frankfurt e.V. je humanitarna organizacija sa sjedištem u Frankfurtu na Majni. Udruga je osnovana 2016. godine uz pomoć volontera, koji su, usput rečeno, svi rođeni u Livnu. Oni su sebi postavili zadatak pomaganja potrebitima u Bosni i Hercegovini, koji su teško pogođeni teškim društvenim okolnostima, prirodnim katastrofama ili onima koji još nažalost osjećaju posljedice rata od početka 90-ih. Kao neprofitna organizacija prikupljamo materijalne donacije kao i novčanu pomoć, s ciljem pomoći gore već navedenih socijalno ugroženih grupa u Bosni i Hercegovini a posebno u gradu Livnu. Naš rad su do sada prepoznali i mnogobrojne humanitarne udruge sa sjedištem u Njemačkoj među kojima su između ostalih, Malteser, Crveni križ, Sveučilišna bolnica u Frankfurtu itd.

ciljevi

 

  • Organizacija humanitarnog prijevoza.
  • Prikupljanje materijalnih i financijskih u svrhu nabave raznovrsnih potrepština.
  • Prikupljanje pomoći
  • Financijska potpora dobrotvornim projektima
  • Godišnja organizacija malonogometnog turnira, ljetne zabave i svečanog događaja s ciljem prikupljanja humanitarnih donacija
QR kod za donacije

© www.livanjskazajednica.de/. All rights reserved
Video copyright by Youtube

hr